قــــایــــق کــــــــاغــــذی

نمادی از خونه تکونی:)

این زنبیل ها رو همه یادشونه نه

چایی آتیشی!

اینم نهنگ امسال

اینم از یه زاویه دیگه یعنی تو دل نهنگ داخل این طاق نماها

این آقا هم صدای فلوتش شنیده میشه هم سرش تکون میخوره

این کوچولو! از پل آویزونه و تاب میخوره

اینم از دوچرخه سواران سرسبز

این یه شعر معروف داره بلدین؟

جالبه نه؟

خانومای هنرمند

+ تاريخ سه شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۹ قبل از ظهر نويسنده بــاران |